ایده “بفرمایید کتاب”

 بفرمایید کتاب؛ دورهمی دوستانه، به بهانه یک کتاب.

بفرمایید کتاب، بهانه ایست برای مطالعه، دوستی، شبکه سازی، هم اندیشی و استفاده از دانش و تجربیات یکدیگر.

شرح ایده:

در این ایده بنا به علایق جامعه هدف، هر ماه یک کتاب تعیین شده و در مهلت تعیین شده معمولا یکماه همه افراد گروه آن کتاب را مطالعه نموده و سپس به بهانه آن کتاب در تاریخ و ساعت مشخصی در پایان آن ماه، در یک مکان مشخص دور هم جمع شده و  دانش و تجربیات حاصل از مطالعه کتاب را با هم به اشتراک می گذارند.

جامعه هدف ایده:

 • جمعهای دوستانه
 • جمعهای خانوادگی
 • خوابگاههای شبانه روزی و دانشجویی
 • دبیرستانها، دانشگاهها و…
 • و مجموعه دوستان و همکاران هر اداره، سازمان و شرکت و…

تعداد افراد لازم برای اجرایی شدن ایده:

این ایده با تعداد 5 تا 10 نفر قابلیت تشکیل با راندمان مفید و اثربخش را دارد.

(این رویداد با مشارکت و دعوت از نویسندگان و مترجمان می تواند در جمعهای بزرگتر و رسمی تر نیز برگزار گردد که البته مسلما محدودتر خواهد بود، و بیشتر در اینجا قابلیت اجرای فراگیر ایده مدنظر است)

 

مزایا:

 • متعهد شدن افراد جامعه هدف به مطالعه حداقل یک کتاب در ماه
 • افزایش مطالعه در بین جوامع هدف بدلیل بیشتر بودن انگیزه مطالعه جمعی نسبت به مطالعه انفرادی
 • مطالعه کامل کتاب و جلوگیری از رها کردن مطالعه نیمه تمام کتابها
 • مطالعه کتاب در مدت معین و مشاهده نتیجه اثربخش آن و جلوگیری از فرسایشی شدن مطالعه یک کتاب و زده شدن از آن.
 • افزایش انگیزه مطالعه بعنوان بهترین و لذت بخش ترین بهانه برای دیدارهای دوستانه و… حداقل یکبار در ماه
 • شبکه سازی و دوستیها و همکاریهای بیشتر افراد جامعه هدف
 • توسعه فردی
 • اشتراک دانش و تجربیات افراد با محوریت محتوای کتاب
 • هزینه های اجرای طرح:
 • این طرح با حداقل هزینه قابل انجام است:
 • هزینه خرید کتاب یا عضویت در کتابخانه
 • هزینه یک دور همی دوستانه چند نفره بسیار ساده در محیط های در دسترس جامعه هدف (چای و… )

 

معرفی یک نمونه رویداد “بفرمایید کتاب” فعال:

https://evand.com/organizations/ketab