کتاب برتر

ارائه دهنده کتاب های برتر حوزه های مختلف

ردیف
تصویر
نام کتاب
نویسنده
مترجم
ناشر
BookName
1
-
-
-
-
John Adams
2
-
-
-
-
1776
3
ظه‍ور و س‍ق‍وط رای‍ش‌ س‍وم‌
وی‍ل‍ی‍ام‌ ش‍ای‍رر
اب‍وطال‍ب‌ ص‍ارم‍ی‌
ن‍گ‍اه‌/ علم
The Rise and Fall of the Third Reich: A History of Nazi Germany
3
ظهور و سقوط رایش سوم : تاریخ آلمان نازی
وی‍ل‍ی‍ام‌ ش‍ای‍رر
کاوه دهگان
آمه
3
هیتلر بنیانگذار رايش سوم ( متن كامل)
ویلیام‌ال. شایرر‏‫
اسماعیل قهرمانی‌پور (‌شمس‌‌خوی)
دبیر‏‫
4
توپ‌های ماه اوت
بارابارا تاکمن
محمد قائد
ماهی
The Guns of August
5
-
-
-
-
Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln
6
خ‍اطرات‌ ی‍ک‌ دخ‍ت‍ر ج‍وان‌
آن‌ ف‍ران‍ک‌
ش‍ی‍وا روی‍گ‍ری‍ان‌
م‍ی‍لاد
The Diary of a Young Girl
7
اسلحه، میکروب و فولاد : سرنوشت جوامع انسانی
جرد دایموند
حسن مرتضوی
کلاغ‏‫
Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies
7
ت‍ف‍ن‍گ‌ه‍ا، م‍ی‍ک‍روب‌ه‍ا و ف‍ولاد/
جرد دایموند
س‍وس‍ن‌ س‍ل‍ی‍م‌زاده‌
س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
8
ف‍اج‍ع‍ه‌ س‍رخ‍پ‍وس‍ت‍ان‌ ام‍ری‍ک‍ا (دل‍م‌ را ب‍ه‌ خ‍اک‌ ب‍س‍پ‍ار)
دی‌ ب‍راون‌
م‍ح‍م‍د ق‍اض‍ی‌
خ‍وارزم‍ی‌‏‫‏‏
Bury My Heart at Wounded Knee: An Indian History of the American West
9
آینه‌ای در دوردست: قرن نکبت‌بار چهاردهم
باربارا تاکمن
حسن افشار
ماهی‏‫
A Distant Mirror: The Calamitous 14th Century
10
-
-
-
-
Battle Cry of Freedom
11
-
-
-
-
Unbroken: A World War II Story of Survival, Resilience, and Redemption
12
-
-
-
-
A People's History of the United States
13
-
-
-
-
The Devil in the White City: Murder, Magic, and Madness at the Fair That Changed America
14
-
-
-
-
Undaunted Courage: The Pioneering First Mission to Explore America's Wild Frontier
15
ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ت‍ق‍ری‍ب‍ا ه‍م‍ه‌ چ‍ی‍ز
ب‍ی‍ل‌ ب‍رای‍س‍ن‌
م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ف‍رام‍رزی‌
م‍ازی‍ار‏‫
A Short History of Nearly Everything
15
شرح مختصری از همه چیز
ب‍ی‍ل‌ ب‍رای‍س‍ن‌
حمود زنجانی
دایره‌المعارف ایرانشناسی
15
علم و سرگذشت آن
ب‍ی‍ل‌ ب‍رای‍س‍ن‌
مجید عمیق
محراب قلم
16
تاریخ هرودوت
هرودوت
مرتضی ثاقب‌فر
اساطیر‏‫
The Histories
16
ت‍واری‍خ
هرودوت
ع‌. وح‍ی‍دم‍ازن‍دران‍ی‌
دنیای كتاب
16
ت‍واری‍خ‌: «ماجراهای تاریخی شاهان ایران در عصر باستان»
هرودوت
ع‌. وح‍ی‍دم‍ازن‍دران‍ی‌
مشهد: خاتم‏‫
16
تاریخ هرودت
هرودوت
سیدابراهیم اشک‌شیرین
دانشگاه تهران
17
ه‍ی‍روش‍ی‍م‍ا
ج‍ان‌ ه‍رس‍ی‌
چ‍ن‍گ‍ی‍ز ح‍ی‍ات‌ داوودی‌
خ‍وارزم‍ی‌‏‫
Hiroshima
18
ان‍ح‍طاط و س‍ق‍وط ام‍پ‍راطوری‌ روم‌
ادوارد گ‍ی‍ب‍ون‌
ف‍رن‍گ‍ی‍س‌ ش‍ادم‍ان‌ (ن‍م‍ازی‌)
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
The Decline and Fall of the Roman Empire
18
مسیحیان و سقوط روم
ادوارد گ‍ی‍ب‍ون‌
مرضیه خسروی
روزگار نو
18
ان‍ح‍طاط و س‍ق‍وط ام‍پ‍رات‍وری‌ روم‌
ادوارد گ‍ی‍ب‍ون‌
اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ طاه‍ری‌
امیر کبیر
19
-
-
-
-
Truman
20
-
-
-
-
History of the Peloponnesian War
21
‏‫پاریس ۱۹۱۹ : شش ماهی که دنیا را تغییر داد‏
مارگارت مک‌میلان‏‫
افشین خاکباز
فرهنگ نشر نو‏‫
Paris 1919: Six Months That Changed the World
22
-
-
-
-
1491: New Revelations of the Americas Before Columbus
23
استالینگراد: آغاز پایان
آنتونی بیور
پرویز شهدی
نسل آفتاب
Stalingrad: The Fateful Siege, 1942–1943
24
-
-
-
-
The Civil War: A Narrative
25
-
-
-
-
When The Soldiers Came
26
پ‍طر ک‍ب‍ی‍ر
راب‍رت‌ م‍اس‍ی‌
ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌ م‍ن‍ص‍وری‌
زری‍ن‌‏‫
Peter the Great: His Life and World
27
-
-
-
-
The Rise of Theodore Roosevelt
28
-
-
-
-
The Blood Never Dried: A People's History of the British Empire
29
-
-
-
-
Night
30
-
-
-
-
The German Genius: Europe's Third Renaissance, the Second Scientific Revolution, and the Twentieth Century
31
-
-
-
-
1939 - The War That Had Many Fathers: The Long Run-Up to the Second World War
32
-
-
-
-
The Rape of Nanking
33
-
-
-
-
All the Countries We've Ever Invaded: And the Few We Never Got Round To
34
برج فرازان
باربارا تاکمن
عزت‌الله فولادوند
ماهی‏‫
The Proud Tower: A Portrait of the World Before the War, 1890-1914
35
دروغ‌هایی که معلمم به من آموخت
جیمز لوون
اسماعیل امینی سیدامیرمسعود شهرام‌نیا
صفحه سفید
Lies My Teacher Told Me
36
-
-
-
-
Legacy of Ashes: The History of the CIA
37
-
-
-
-
Mayflower: A Story of Courage, Community, and War
38
-
-
-
-
Endurance: Shackleton's Incredible Voyage
39
-
-
-
-
Genghis Khan and the Making of the Modern World
40
-
-
-
-
Band of Brothers: E Company, 506th Regiment, 101st Airborne from Normandy to Hitler's Eagle's Nest
41
-
-
-
-
The Worst Hard Time: The Untold Story of Those Who Survived the Great American Dust Bowl
42
-
-
-
-
Theodore Rex
43
-
-
-
-
The Twelve Caesars
44
-
-
-
-
The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914
45
-
-
-
-
The Real Lincoln: A New Look at Abraham Lincoln, His Agenda, and an Unnecessary War
46
-
-
-
-
Empire of the Summer Moon: Quanah Parker and the Rise and Fall of the Comanches, the Most Powerful Indian Tribe in American History
47
-
-
-
-
Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln's Killer
48
کاترین کبیر
رابرت‌ک. ماسی
طاهره صدیقیان
کتابسرای تندیس
Catherine the Great: Portrait of a Woman
49
ن‍ی‍ک‍لا و آل‍ک‍س‍ان‍درا
راب‍رت‌ م‍اس‍ی‌
ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌ م‍ن‍ص‍وری‌
ن‍گ‍ارس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌
Nicholas and Alexandra
49
ن‍ی‍ک‍لا و آل‍ک‍س‍ان‍درا
رابرت ک. ماسی
پروانه ستاری
پروانه ستاری
50
-
-
-
-
The Stripping of the Altars: Traditional Religion in England, 1400-1580
51
‏‫هفت سال در تبت همرا با دیباچه‌ی دالای لاما‮‬‏‫
هانریش هارر
غزال حشمت‌منش
افراز‏‫
Seven Years in Tibet
52
-
-
-
-
Germania
53
-
-
-
-
How the Irish Saved Civilization
54
-
-
-
-
Ghost Soldiers: The Epic Account of World War II's Greatest Rescue Mission
55
-
-
-
-
The Professor and the Madman: A Tale of Murder, Insanity and the Making of the Oxford English Dictionary
56
-
-
-
-
Rubicon: The Last Years of the Roman Republic
57
-
-
-
-
King Leopold's Ghost
58
-
-
-
-
In the Heart of the Sea: The Tragedy of the Whaleship Essex
59
-
-
-
-
The Assassination of the Archduke: Sarajevo 1914 and the Romance that Changed the World
60
-
-
-
-
Citizen Soldiers: The U. S. Army from the Normandy Beaches to the Bulge to the Surrender of Germany
61
-
-
-
-
The Making of the Atomic Bomb
62
-
-
-
-
The Very Bloody History of Britain
63
م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ج‍زای‍ر گ‍ولاگ‌
ال‍ک‍س‍ان‍در س‍ول‍ژن‍ی‍ت‍س‍ی‍ن‌
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ت‍وک‍ل‌
س‍روش‌
The Gulag Archipelago 1918-1956
64
تاریخ بی‌خردی : از تروا تا ويتنام
باربارا تاکمن
حسن کامشاد
کارنامه‏‫
The March of Folly: From Troy to Vietnam
65
صلحی که همه صلحها را بر باد داد
دیوید فرامکین
حسن افشار
ماهی
A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East
66
فروپاشی: چگونه جوامع راه فنا یا بقا را برمی‌‌‌‌‌‌‌‌گزینند
جرد دایموند
فریدون مجلسی
فرهنگ نشر نو
Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed
67
آدولف هیتلر (۱۸۸۹ - ۱۹۳۶)
یان کرشاو
محسن عسکری‌جهقی
ثالث‏‫
Hitler: 1889-1936 Hubris (Hitler, #1)
68
-
-
-
-
No Ordinary Time: Franklin and Eleanor Roosevelt: The Home Front in World War II
69
-
-
-
-
Salt: A World History
70
-
-
-
-
His Excellency: George Washington
71
-
-
-
-
Marie Antoinette: The Journey
72
-
-
-
-
The Fall of Berlin 1945
73
-
-
-
-
Europe
74
-
-
-
-
With the Old Breed: At Peleliu and Okinawa
75
زندگی وجهان اینشتین
والتر ایساکسن
علی بهفروز
دانشگاه تهران
Einstein: His Life and Universe
76
-
-
-
-
The Coming of the Third Reich (The History of the Third Reich, #1)
77
-
-
-
-
Washington's Crossing
78
-
-
-
-
The Prosecution of George W. Bush for Murder
79
-
-
-
-
The Path Between the Seas: The Creation of the Panama Canal, 1870-1914
80
-
-
-
-
Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin
81
طول جغرافیایی
داوا سوبل
سید‌حسین وکیل‌زاده
شادرنگ‏‫
Longitude: The True Story of a Lone Genius Who Solved the Greatest Scientific Problem of His Time
82
تراژدی مردم: انقلاب روسیه ۱۸۹۱ - ۱۹۲۴
اورلاندو فایجس
احد علیقلیان
نشرنی‏‫
A People's Tragedy: The Russian Revolution: 1891-1924
83
-
-
-
-
Blood in Zion: How the Jewish Guerrillas Drove the British Out of Palestine
84
-
-
-
-
1066: The Year of the Conquest
85
-
-
-
-
Cicero: The Life and Times of Rome's Greatest Politician
86
-
-
-
-
Alexander Hamilton
87
طولانی‌ترین روز
کرنلیوس راین
اسماعیل دولتشاهی
سازمان کتابهای جیبی
Longest Day: June 6, 1944
87
طولان‍ی‌ت‍ری‍ن‌ روز
ک‍رن‍ل‍ی‍وس‌ رای‍ان‌
ش‍اه‍رخ‌ وزی‍ری‌
س‍ل‍س‍ل‍ه‌
88
غ‍ن‍ی‍م‍ت‌: داس‍ت‍ان‌ پ‍رم‍اج‍رای‌ ن‍ف‍ت‌ از آغ‍از ت‍ا ام‍روز
دان‍ی‍ل‌ ی‍رگ‍ی‍ن‌
اک‍ب‍ر ت‍ب‍ری‍زی‌
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power
88
ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ن‍ف‍ت‌
دان‍ی‍ل‌ ی‍رگ‍ی‍ن‌
غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ ص‍ال‍ح‍ی‍ار
اطلاع‍ات‌‏‫
88
ن‍ف‍ت‌، پ‍ول‌، ق‍درت‌
دان‍ی‍ل‌ ی‍رگ‍ی‍ن‌
م‍ن‍وچ‍ه‍ر غ‍ی‍ب‍ی‌ ارطه‌ای‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ ای‍ران‌
88
پ‍اداش‌
دان‍ی‍ل‌ ی‍رگ‍ی‍ن‌
ج‍م‍ش‍ی‍د والا
طاوس‌
89
-
-
-
-
A History of Britain: The Wars of the British 1603-1776 (A History of Britain, #2)
90
-
-
-
-
Mornings on Horseback
91
-
-
-
-
The Annals of Imperial Rome
92
-
-
-
-
The Federalist Papers
93
-
-
-
-
Columbine
94
-
-
-
-
D-Day, June 6, 1944: The Battle for the Normandy Beaches
95
-
-
-
-
Discipline and Punish: The Birth of the Prison
96
-
-
-
-
From Beirut to Jerusalem
97
-
-
-
-
An Army at Dawn: The War in North Africa, 1942-1943 (World War II Liberation Trilogy, #1)
98
-
-
-
-
April 1865: The Month That Saved America
99
-
-
-
-
We Were Soldiers Once... and Young: Ia Drang - The Battle that Changed the War in Vietnam
100
-
-
-
-
Cleopatra: A Life