کتاب برتر

ارائه دهنده کتاب های برتر حوزه های مختلف

ردیف
تصویر
نام کتاب
نویسنده
مترجم
ناشر
BookName
1
شهریار
نیکولو ماکیاولی
داریوش آشوری
آگاه‏‫
The Prince
1
شهریار
نیکولو ماکیاولی
محمود محمود
نگاه
1
شهریار
نیکولو ماکیاولی
مرتضی ثابت‌فر
مصدق
2
-
-
-
-
One L: The Turbulent True Story of a First Year at Harvard Law School
3
کشتن مرغ مینا
هارپر لی
ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌ م‍ی‍ررم‍ض‍ان‍ی‌
علمی و فرهنگی
To Kill a Mockingbird
3
کشتن مرغ مینا
هارپر لی
ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌ م‍ی‍ررم‍ض‍ان‍ی‌
امیرکبیر
4
مفهوم امر سیاسی
کارل اشمیت
یاشار جیرانی،‌ رسول نمازی
ققنوس‏‫
The Concept of the Political
4
مفهوم امرسیاسی
کارل اشمیت
سهیل صفاری
نگاه معاصر‏
5
عناصر فلسفه حق
گ‍ئ‍ورگ‌‌ وی‍ل‍ه‍ل‍م ‌‌ف‍ری‍دری‍ش‌ ه‍گ‍ل‌
م‍ه‍ب‍د ای‍ران‍ی‌طل‍ب‌
قطره
Elements of the Philosophy of Right
6
تاملات
م‍ارک‍وس‌ اورل‍ی‍وس‌
ع‍رف‍ان‌ ث‍اب‍ت‍ی‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
Meditations
6
تاملات
م‍ارک‍وس‌ اورل‍ی‍وس‌
م‍ه‍دی‌ ب‍اق‍ی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌ م‍خ‍ت‍اری‍ان‌
ن‍ی‌
6
تاملات
ماركوس اروليوس
مرضیه خسروی
روزگار نو‏‫
7
-
-
-
-
Can You Stiff Your Divorce Lawyer? Tales of How Cunning Clients Can Get Free Legal Work, as Told by an Experienced Divorce Attorney
8
ج‍س‍ت‍اری‌ در ف‍ه‍م‌ ب‍ش‍ر
ج‍ان‌ لاک‌؛ ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ پ‍ری‍ن‍گ‍ل‌ پ‍ت‍ی‍س‍ون‌
رض‍ازاده‌ ش‍ف‍ق‌
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌‏‫
An Essay Concerning Human Understanding
9
در آزادی
ج‍ان‌ اس‍ت‍وارت‌ م‍ی‍ل‌
محمود صناعی
علمی و فرهنگی
On Liberty
9
رساله درباره آزادی حکومت نماینده خلق
ج‍ان‌ اس‍ت‍وارت‌ م‍ی‍ل‌
جواد شیخ‌الاسلامی
علمی و فرهنگی
10
س‍ی‍اس‍ت‌
ارسطو
حمید عنایت
امیر‌کبیر
Politics
11
اع‍لام‍ی‍ه‌ اس‍ت‍ق‍لال‌ آم‍ری‍ک‍ا
بنیانگذاران (؟)
م‍ه‍دی‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌‌خواه
ق‍ق‍ن‍وس‌
Declaration of Independence, Constitution of the United States of America, Bill of Rights and Constitutional Amendments (Including Images of Original
12
-
-
-
-
The Rule of Law
13
قرارداد اجتماعی
ژان‌ژاک روسو
سعید حبیبی ؛ ویراسته فریبا چوب‌ریزان
ابر سفید
The Social Contract
14
-
-
-
-
The Law
15
-
-
-
-
The Age of Reason
16
قلعه حیوانات
جورج اورول
امیر امیرشاهی
جامی
Animal Farm
16
قلعه حیوانات
جورج اورول
شهرزاد لولاچی
افق‏‫
16
قلعه حیوانات
جورج اورول
وحید کیان
کارگاه فیلم و گرافیک سپاس‏‫
16
قلعه حیوانات
جورج اورول
یولاند گوهرین
نگاه‏‫
16
قلعه حیوانات
جورج اورول
میترا یزدچی
جاجرمی
16
قلعه حیوانات
جورج اورول
حمیدرضا بلوچ
مجید،به سخن
16
قلعه حیوانات
جورج اورول
شهناز مجیدی
روشا
16
قلعه حیوانات
جورج اورول
زینب علیزاده
یاران
17
پرونده پلیکان
جان گریشام
خسرو سمیعی
هرمس‏‫‬‬
The Pelican Brief
17
پرونده پلیکان
جان گریشام
ب‍اب‍ک‌ ری‍اح‍ی‌پ‍ور وی‍راس‍ت‍ار: ب‍اب‍ک‌ ح‍ق‍ای‍ق‌
آوی‍ژه‌
18
ف‍ی‍ل‍ت‍ره‍ای‌ خ‍ب‍ری‌
ادوارد اس‍ن‌ ه‍رم‍ن‌ ن‍وام‌ چ‍ام‍س‍ک‍ی‌‏‫
ت‍ژا م‍ی‍رف‍خ‍رای‍ی‌
موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران
Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media
19
شرکت
جان گریشام
فریده مهدوی دامغانی
البرز
The Firm
19
شرکت
جان گریشام
م‍رج‍ان‌ رزم‌آزم‍ا
س‍پ‍ن‍ج‌‏‫
20
-
-
-
-
The Nine: Inside the Secret World of the Supreme Court
21
-
-
-
-
Discourse on the Origin of Inequality
22
م‍اب‍ع‍دال‍طب‍ی‍ع‍ه‌
ارس‍طو
م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ل‍طف‍ی‌‌ت‍ب‍ری‍زی‌
طرح‌ ن‍و
Metaphysics
22
م‍ت‍اف‍ی‍زی‍ک‌ (م‍اب‍ع‍دال‍طب‍ی‍ع‍ه‌)
ارس‍طو
ش‍رف‌ال‍دی‍ن‌ خ‍راس‍ان‍ی‌ش‍رف‌
حکمت
23
-
-
-
-
The Prosecution of George W. Bush for Murder
24
-
-
-
-
The Story of Philosophy: The Lives and Opinions of the World's Greatest Philosophers
25
فارنهایت ۴۵۱
ری بردبری‏‫
معین محب‌علیان
میلکان‏‫‬
Fahrenheit 451
25
فارنهایت ۴۵1
ری بردبری‏‫
علی شیعه‌علی
سبزان‏‫
26
ل‍وی‍ات‍ان‌
ت‍وم‍اس‌ ه‍اب‍ز
ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ش‍ی‍ری‍ه‌
ن‍ی‌‏‫‏
Leviathan
27
-
-
-
-
The Trial and Death of Socrates
28
عدالت: کار درست کدام است؟
مایکل سندل
حسن افشار
مرکز‏‫
Justice: What's the Right Thing to Do?
28
عدالت: کار درست برای انجام‌دادن چیست
مایکل سندل
محمدرضا فرهادی‌‌پور
آشیان‏‫‬‬
28
عدالت: کدام کردار ما نیک است؟
مایکل سندل
علی بازیاری‌شورابی‏‫ ویراستار: فاطمه کلانتری‌آبسردی.
سبزان‏‫
28
عدالت: چه باید کرد؟
مایکل سندل
افشین خاکباز
آسیم‏‫
29
نظریه‌ای در باب عدالت
جان رالز
رتضی نوری
مرکز‏‫
A Theory of Justice
29
نظریه عدالت
جان رالز
محمدکمال سروریان مرتضی بحرانی
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
30
-
-
-
-
The United States of Elfin: Imagining a More Elven Style of Government
31
زم‍ان‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ش‍ت‍ن‌
ج‍ان‌ گ‍ری‍ش‍ام‌
ج‍واد س‍ی‍داش‍رف‌
زری‍ن‌
A Time to Kill
31
زم‍ان‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ش‍ت‍ن‌
ج‍ان‌ گ‍ری‍ش‍ام‌
ه‍ادی‌ ع‍ادل‍پ‍ور
ک‍وش‍ش‌
32
-
-
-
-
The Anti-Federalist Papers
33
-
-
-
-
The Federalist Papers
34
جنایت و مکافات‏‫
فئودور داستایوسکی
مهری آهی
خوارزمی
Crime and Punishment
34
جنایت و مکافات‏‫
فئودور داستایوسکی
اصغر رستگار
نگاه
34
جنایت و مکافات‏‫
فئودور داستایوسکی
احد علیقلیان
مرکز
35
جودوی کلامی: هنر ظریف تغییر مسیر دادن افکار و اعمال
جورج جی تامپسون جری ب جنکین
سعيد مينويی
پندار تابان
The Art of Rhetoric
36
-
-
-
-
Founding Brothers: The Revolutionary Generation
37
جمهوری
افلاطون
محمدحسن لطفی
ع‍ل‍م‍ي‌ و فرهنگي
The Republic
38
برادران کارامازوف
فئودور ميخائيلوويچ داستايوفسكي
صالح حسینی
ناهید
The Brothers Karamazov
38
برادران کارامازوف
فئودور ميخائيلوويچ داستايوفسكي
پرويز شهدي
مجید به سخن
38
برادران کارامازوف
فئودور ميخائيلوويچ داستايوفسكي
احد علیقلیان
نشر مرکز
39
-
-
-
-
Historical and Theological Foundations of Law: Classical and Medieval
40
-
-
-
-
Getting to Yes with Yourself: And Other Worthy Opponents
41
-
-
-
-
A Civil Action
42
محاکمه
فرانتس کافکا
سارا رحیمی
قاصدک صبا
The Trial
42
محاکمه
فرانتس کافکا
منوچهر بیگدلی‌خمسه
نگارستان کتاب
42
محاکمه
فرانتس کافکا
محمد رمضانی
کوله پشتی
43
یورش بر خرد
الگور
غزل آرین
در دانش بهمن
The Assault on Reason
44
فراسوی نیک و بد
فریدریش نیچه
داریوش آشوری
مرکز ایرانی مطالعه فرهنگها
Beyond Good and Evil
45
-
-
-
-
The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution
46
-
-
-
-
The Complete Essays
47
چنین گفت زرتشت
فردریش‌ویلهلم نیچه
مهرداد شاهین
نگارستان کتاب
Thus Spoke Zarathustra
47
چنین می‌گفت زرتشت
فریدریش نیچه
قلی خیاط
نگاه‏‫
47
زرتشت، چنین فرمود
فردريش نيچه
كورش احتشام
منتشران اندیشه‏‫
48
ضیافت
افلاطون
مرضیه خسروی
روزگار نو
The Symposium
48
ضیافت
افلاطون
محمدعلی فروغی
آوای مکتوب
48
ضیافت
افلاطون
محمدعلی فروغی ویراستار: نیلوفر آبادیان
آدمیت‏‫
49
تایو ت چینگ
لايو تزو
محمدجواد گوهری
روزنه
Tao Te Ching
49
دائ‍و: راه‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ف‍ک‍ر
دائ‍وده‌ ج‍ی‍ن‍گ‌
ع‌. پ‍اش‍ای‍ی‌
چ‍ش‍م‍ه‌
49
‏‫دائوده جینگ‏‫
لائوزه‏‫
سلیمان بای‌جی‌سو
علمی و فرهنگی
49
ت‍ائ‍وت‌ چ‍ی‍ن‍گ‌
لائ‍و دزو
استیون میچل
ف‍رش‍ی‍د ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌
49
دائ‍و د ج‍ی‍ن‍گ‌
لائ‍ودزو
ه‍رم‍ز ری‍اح‍ی‌ ب‍ه‍زاد ب‍رک‍ت‌
ن‍ش‍ر ن‍و‏
49
فلسفه تایو ت چینگ
تائو ت چینگ
سمانه جعفرپور
روزگار نو‏‫
50
هیئت منصفه فراری
جان گریشام
محمد قصاع
آسیم
The Runaway Jury
50
س‍وگ‍ن‍د خ‍ورده‌ ف‍راری‌
جان گریشام
ف‍ری‍ده‌ م‍ه‍دوی‌ دام‍غ‍ان‍ی‌
ت‍ی‍ر
50
دخ‍ت‍ر ان‍ت‍ق‍ام‌ج‍و
جان گریشام
م‍ه‍دی‌ ع‍ل‍وی‌
ک‍وش‍ش‌
51
-
-
-
-
Law School Confidential: A Complete Guide to the Law School Experience: By Students, for Students
52
عقل سلیم
توماس‌پین
محمود نبوی
نشرقطره‏‫
Common Sense, The Rights of Man and Other Essential Writings
52
عقل سلیم
توماس‌پین
مرضیه خسروی
روزگار نو
53
-
-
-
-
Discipline and Punish: The Birth of the Prison
54
-
-
-
-
The Lincoln Lawyer (Mickey Haller, #1; Harry Bosch Universe, #16)
55
-
-
-
-
The Spirit of the Laws
56
-
-
-
-
Don't Pee on My Leg and Tell Me It's Raining: America's Toughest Family Court Judge Speaks Out
57
-
-
-
-
God's Politics: Why the Right Gets It Wrong and the Left Doesn't Get It
58
-
-
-
-
Historical and Theological Foundations of Law: Ancient Wisdom
59
-
-
-
-
1L of a Ride: A Well-Traveled Professor's Roadmap to Success in the First Year of Law School; 2d
60
-
-
-
-
Historical and Theological Foundations of Law: Reformation and Colonial
61
-
-
-
-
The Case of the Pope: Vatican Accountability for Human Rights Abuse
62
-
-
-
-
Brutus: Vindiciae, Contra Tyrannos: Or, Concerning the Legitimate Power of a Prince Over the People, and of the People Over a Prince
63
چ‍گ‍ون‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍خ‍وان‍ی‍م‌
م‍ارت‍ی‍م‍ر ج‍ی‌. آدل‍ر چ‍ارل‍ز ون‌ دورن‌
م‍ح‍م‍د ص‍راف‌ ت‍ه‍ران‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ن‍ش‍ر
How to Read a Book: The Classic Guide to Intelligent Reading
64
کاوشی در خصوص فهم بشری
دیوید هیوم
کاوه لاجوردی
نشر مرکز‏‫
An Enquiry Concerning Human Understanding
65
-
-
-
-
A History of American Law
66
-
-
-
-
Discourse on Method and Meditations on First Philosophy
67
-
-
-
-
The Bhagavad Gita
68
-
-
-
-
Law 101: Everything You Need to Know about the American Legal System
69
به خونسردی
ترومن کاپوت
باهره راسخ
علمی و فرهنگی
In Cold Blood
69
در ک‍م‍ال‌ خ‍ون‍س‍ردی‌: ش‍رح‌ واق‍ع‍ی‌ ق‍ت‍ل‌ چ‍ه‍ار ن‍ف‍ر و پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ آن‌
ترومن کاپوت
پ‍ری‍وش‌ ش‍ه‍ام‍ت‌
پ‍ی‍ک‍ان‌
70
تمدن و ناکامی‌هایش
زیگموند فروید
بنفشه جعفر
روزگار نو
Civilization and Its Discontents
70
ملالت‌های تمدن
زیگموند فروید
محمود بهفروزی
جامی
70
تمدن و تشویش‌هایش
زیگموند فروید
رامرز ویانی
میعاد اندیشه
71
م‍اج‍راه‍ای‌ ش‍رل‍وک‌ ه‍ول‍م‍ز، ک‍ارآگ‍اه‌ خ‍ص‍وص‍ی
آ. ک‍ان‍ن‌ دوی‍ل‌
ک‍ری‍م‌ ام‍ام‍ی‌
طرح‌ ن‍و
The Complete Sherlock Holmes
71
داستانهای شرلوک هولمز
آرتورکانن دویل
مژده دقیقی
هرمس، کتابهای کارآگاه
71
ماجراهای شرلوک هولمز
سرآرتور کانن دویل
لیلا عیسی‌نیا
آریانگار‏‫
72
زن‍دگ‍ی‌ م‍ن‌
ب‍ی‍ل‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ت‍ون‌
ک‍ی‍وم‍رث‌ پ‍ارس‍ای‌ گ‍ی‍س‍و پ‍ارس‍ای‌
روزگ‍ار‏‫‏
My Life
72
زن‍دگ‍ی‌ م‍ن‌
ب‍ی‍ل‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ت‍ون‌
م‍ه‍دی‌ غ‍ب‍رای‍ی‌
آب‍ی‌‏‫‏‏
72
ی‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌
ب‍ی‍ل‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ت‍ون‌
ب‍ی‍ژن‌ اش‍ت‍ری‌
م‍ه‍د ف‍ره‍ن‍گ‌
73
خانه قانون‌زده
چارلز دیکنز
ابراهیم یونسی
نگاه
Bleak House
74
ارثیه باد
جروم لارنس رابرت ای.لی
علمی و فرهنگی
حسین مسعودی‌خراسانی
Inherit the Wind
75
-
-
-
-
Scorpions: The Battles and Triumphs of FDR's Great Supreme Court Justices
76
-
-
-
-
Law's Empire
77
-
-
-
-
The Tempting of America
78
-
-
-
-
America's Unwritten Constitution: The Precedents and Principles We Live
79
-
-
-
-
The Bill of Rights: Creation and Reconstruction
80
-
-
-
-
Homicide: A Year on the Killing Streets
81
-
-
-
-
Simple Justice: The History of Brown v. Board of Education and Black America's Struggle for Equality
82
-
-
-
-
Louis D. Brandeis
83
-
-
-
-
John Marshall: Definer of a Nation
84
-
-
-
-
The Supreme Court
85
رساله‌ای درباره طبیعت آدمی
دیوید هیوم
جلال پیکانی
ققنوس‏‫
A Treatise of Human Nature
86
-
-
-
-
Chief Justice: A Biography of Earl Warren
87
-
-
-
-
Becoming Justice Blackmun: Harry Blackmun's Supreme Court Journey
88
-
-
-
-
Intellectual Property Law: A Practical Guide to Copyrights, Patents, Trademarks and Trade Secrets
89
-
-
-
-
The Tyrannicide Brief: The Story of the Man Who Sent Charles I to the Scaffold
90
-
-
-
-
Do Good Well: Your Guide to Leadership, Action, and Social Innovation
91
-
-
-
-
Theseus
92
تحلیل دموکراسی در آمریکا
آلکسی‌دو توکویل
رحمت‌الله مقدم
زوار
Democracy in America
93
-
-
-
-
Personal Injuries (Kindle County Legal Thriller, #5)
94
-
-
-
-
Civil Law in America: A Minimalist Law Book
95
-
-
-
-
Birdbrain
96
-
-
-
-
Courtroom Gladiator
97
-
-
-
-
Hints on Advocacy: Intended for Practitioners In Civil And Criminal Courts: With Suggestions As To Opening A Case, Examination In Chief, Cross Examination, Re Examination, Reply, Conduct Of A Prosecut
98
-
-
-
-
BIGLAW
99
-
-
-
-
The Family Law A to Z: A Reference Book for Litigants and Students
100
-
-
-
-
The Law Book: From Hammurabi to the International Criminal Court, 250 Milestones in the History of Law